Pożyczka pod projekt dla firm w woj. mazowieckim

Pożyczka pod Projekt dla Istniejącej Oraz Nowych Form Działalności Gospodarczej w Województwie Mazowieckim

1. Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka na inwestycje – przeznaczona na wydatki związane z realizacją projektu, w tym z zakupem rzeczowych środków trwałych w ramach realizowanego projektu.

Pożyczka z terminarzem spłat-przeznaczona na finansowanie tzw.”projektów miękkich” np.granty badawcze, projekty szkoleniowe i edukacyjne, realizacja działań finansowanych z funduszy projektowych unijnych lub krajowych. Finansowanie wydatków projektowych, inwestycyjnych.

2. Sposób finansowania:

Finansowanie wydatków projektowych, inwestycyjnych.

3. Kwota pożyczki:

Zależna od realizowanego projektu do 1-miliona złotych. Minimalna kwota pożyczki to 20.000 zł

4. Oprocentowanie:

Oprocentowanie stałe zależne od czasu trwania pożyczki od 2% do 7% rocznie, pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

5. Forma i sposób uruchomienia:

Uruchomienie następuje po ustanowieniu zabezpieczenia, wypłata na rachunek Firmy lub dostawców.

6. Forma i sposób spłaty pożyczki:

Indywidualny terminarz spłaty kapitału z możliwością karencji, zależny od środków wynikających z przepływów, odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie.

7. Warunki zabezpieczenia:

Weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

8. Wysokość pożyczki:

Rozwiązanie dostosowane do charakteru i potrzeb wynikających z realizowanego projektu.

9. Okres trwania pożyczki:

Zależny od potrzeb projektu, do czasu rozliczenia inwestycji-maksymalnie do 36 miesięcy.

8. Wkład własny minimum 10%.

 • kupno, budowa lub modernizacja obiektu,
 • nabycie lub zmodernizowanie potrzebnych urządzeń,
 • kupno samochodu lub innego środka transportu,
 • stworzenie nowych miejsc pracy,
 • realizacja innych celów związanych z działalnością gospodarczą,
 • wymagane jedynie zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu,
 • w miarę dobra historia kredytowa w BIK lub jej brak,
 • nie wymagane wyniki finansowe ani obroty, ani staż firmy.

MŚP ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać następujące kryteria ( łącznie):

 • nie są przedsiębiorcami zagrożonymi wymagającymi restrukturyzacji – ratowania
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Rozporządzenia  Komisji
 • są podmiotami prowadzącymi działalność na terenie woj. mazowieckiego
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości środków publicznych na podstawie przepisów prawa
 • nie zalegają z płatnościami do US i ZUS
Ten wpis został opublikowany w kategorii pożyczki i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.